Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát
Internetový obchod: trendyobchod.cz

Společnost: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

Se sídlem: Lužická 101/7, 779 00 Olomouc

IČ/DIČ: 61984680/CZ61984680

E-mailová adresa: eshop@trendvozickaru.cz

Telefonní číslo: +420 731 501 387

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*………………………………………………….)

Datum objednání………………………….

Datum obdržení ……………………………

Číslo objednávky:

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ……………………………………………………..
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)

……………………………………………………..

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:

 

 

 

 

V ……………………………………, Dne …………………………………….

 

(podpis)
______________________________________

 

Jméno a příjmení spotřebitele